Grundlov - bind 2 - Side: 1
FORARBEJDER TIL GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
       
    
  fra til
 
     Højretrunkering
  

1

Beretning Om Forhandlingerne paa Rigsdagen.

Andet Bind.

Nr. 189—492, samt Anhang.

Kjøbenhavn.
Trykt og forlagt af Kongl. Hofbogtrykker Bianco Luno.
1849

Arbejds- og socialministerirnes
bibliotek